HP Officejet 5510 ohje

background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

pikaopas

background image
background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

background image

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2003
Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään
tämän asiakirjan osaa ei saa
kopioida, monistaa tai kääntää
toiselle kielelle ilman Hewlett-Packard
Companyn ennalta antamaa kirjallista
lupaa.
Tämä tuote sisältää Adoben PDF-
tekniikkaa, jolla on Yhdysvaltojen
patentin 4 558 302 alainen LZW-
käyttöoikeus.

Osittain Copyright © 1989–2003
Palomar Software Inc. HP Officejet
5500 Series -tuotteissa käytetään
Palomar Softwaren lisensoimaa
tulostinohjaintekniikkaa. Palomar
Softwaren WWW-osoite on
www.palomar.com.
Copyright © 1999–2003 Apple
Computer Inc.
Apple, Apple-yhtiön logo, Mac, Mac-
yhtiön logo, Macintosh ja Mac OS
ovat Apple Computer Inc. -yhtiön
Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Julkaisun numero: Q3434-90169
Ensimmäinen painos: Heinäkuu 2003
Painettu Saksassa

Windows

®

, Windows NT

®

, Windows

ME

®

, Windows XP

®

ja Windows

2000

®

ovat Microsoft Corporation

-yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

Intel

®

ja Pentium

®

ovat Intel

Corporation -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

huomautus

Tässä käyttöoppaassa olevia tietoja
voidaan muuttaa ilman
etukäteisilmoitusta, eikä tietoja pidä
tulkita Hewlett-Packard Companyn
antamaksi sitoumukseksi.

Hewlett-Packard ei vastaa
käyttöoppaassa mahdollisesti
olevista virheistä eikä anna
oppaassa esitetylle aineistolle
mitään suoraa tai oletettua
takuuta, mukaan lukien
oletetut takuut
myyntikelpoisuudesta tai
sopivuudesta johonkin tiettyyn
käyttötarkoitukseen.

Hewlett-Packard Company ei vastaa
tämän käyttöoppaan ja oppaassa
kuvatun ohjelmiston käytöstä tai
toiminnasta aiheutuvista satunnaisista
tai seurauksellisista vahingoista.
Huomautus: Säädöstietoja on
tämän oppaan Tekniset tiedot -osassa.

Useissa maissa ei ole sallittua
kopioida seuraavia asiakirjoja. Jos
olet epävarma siitä, saako tiettyä
kohdetta kopioida, ota yhteys
lakimieheen.

Viralliset asiakirjat:

-

passit

-

maahanmuuttoasiakirjat

-

asevelvollisuuteen liittyvät
asiakirjat

-

henkilötodistukset ja
virkamerkit.

Leimamerkit:

-

postimerkit

-

ruokakupongit.

valtion virastojen sekit ja
maksumääräykset

paperiraha, matkasekit ja
maksuosoitukset

talletustodistukset

tekijänoikeuslailla suojatut teokset.

turvallisuustietoja

Varoitus!

Älä altista

laitetta sateelle tai muulle
kosteudelle. Kosteus voi
aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.

Kun käytät laitetta, noudata aina
turvallisuusmääräyksiä, jotta
palovaara ja sähköiskujen riski olisi
mahdollisimman pieni.

Varoitus!

Mahdollinen

sähköiskun vaara

1

Lue asennusohjeet ja varmista,
että ymmärrät ne.

2

Liitä laite vain maadoitettuun
pistorasiaan. Jos et tiedä, onko
pistorasia maadoitettu, ota
yhteyttä valtuutettuun
sähköasentajaan.

3

Noudata kaikkia laitteeseen
merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

4

Irrota laitteen virtajohto
pistorasiasta ennen
puhdistamista.

5

Tuotetta ei saa asentaa tai
käyttää veden lähellä tai kun olet
märkä.

6

Aseta laite tukevalle alustalle.

7

Sijoita tuote suojattuun paikkaan,
jossa kukaan ei voi astua
virtajohdon päälle tai kompastua
siihen ja jossa virtajohto ei pääse
vioittumaan.

8

Jos laite ei toimi normaalisti,
katso lisätietoja käytönaikaisesta
vianmääritysohjeesta.

9

Laitteessa ei ole osia, jotka
käyttäjä voisi huoltaa. Jätä
laitteen huoltaminen
ammattitaitoisen huoltohenkilön
tehtäväksi.

10

Käytä laitetta paikassa, jossa on
hyvä ilmanvaihto.

Adobe ja Acrobat ovat
Adobe Systems -yhtiön
rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.

background image

v

sisällys

1 hp officejet, yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

hp officejet 5500 series -laite, yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
etupaneeli, yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
valikot, yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
hp director -ohjelman käyttäminen hp officejet -laitteen kanssa . . . . . . . . 4

2 alkuperäiskappaleiden lataaminen ja tulostuspaperin lisääminen . . 9

alkuperäiskappaleiden lataaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
paperin lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
kirjekuorien lataaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvapaperin lisääminen . . . . . . . . . 15
paperisuositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
muiden paperityyppien lisääminen syöttölokeroon . . . . . . . . . . . . . . . 17
paperityypin määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
paperikoon määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
paperitukosten ehkäiseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3 kopiointiominaisuuksien käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
kaksisivuisen mustavalkoasiakirjan kopioiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
reunattoman 10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman)
valokuvakopion ottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
useiden kopioiden ottaminen samasta alkuperäisestä asiakirjasta . . . . 26
10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvan kopioiminen
koko sivun kokoiseksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Legal-kokoisen asiakirjan kopioiminen Letter-kokoiselle paperille . . . . . 29
haalistuneen asiakirjan kopioiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
useita kertoja faksina lähetetyn asiakirjan kopioiminen . . . . . . . . . . . . 30
kopion vaaleiden alueiden parantaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
kopioinnin keskeyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4 skannausominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

kohteen skannaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
skannaamisen keskeyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5 faksiominaisuuksien käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

faksin lähettäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
faksin vastaanottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
faksin ylätunnisteen määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
tekstin kirjoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
raporttien tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
pikavalintojen määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

background image

sisällys

hp officejet 5500 series

vi

tarkkuuden ja kontrastin hallinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
faksiasetusten määrittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
muistissa olevien faksien tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
faksin keskeyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

6 tulostaminen tietokoneesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

tulostaminen sovelluksesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
tulostusasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
tulostustyön pysäyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

7 tilattavat tarvikkeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

tulostusmateriaalien tilaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
tulostuskasettien tilaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

8 hp officejet -laitteen huoltaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

lasin puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
kannen alaosan puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
ulkopintojen puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
tulostuskasettien huoltaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
tehdasasetusten palauttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
vieritysnopeuden määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
toimintoviiveen määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
itsehuoltoäänet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

9 hp officejet 5500 series -tuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

tukitietojen ja muiden tietojen hakeminen Internetistä . . . . . . . . . . . . . . 75
hp:n asiakastuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
hp officejet -laitteen valmisteleminen kuljetusta varten . . . . . . . . . . . . . 78
hp:n jakelukeskus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

10 takuutiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

rajoitetun takuun kestoaika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
takuupalvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
takuun laajennukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
hp officejet -laitteen palauttaminen huoltoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
hewlett-packardin rajoitetun yleisen takuun ehdot . . . . . . . . . . . . . . . .82

11 tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

paperimääritykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
faksin tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
skannausominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
laitteen mitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
virrankulutustiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
ympäristötiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
ympäristöystävällinen tuote -ohjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
ilmoituksia säädöksistä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

background image

sisällys

pikaopas

vii

12 faksin asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

faksin lähettäminen DSL-linjasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
faksin lähettäminen PBX-puhelinjärjestelmällä tai ISDN-linjalla . . . . . . . 96

13 hp instant share -ohjelman asentaminen ja käyttäminen . . . . . . 97

hp instant share -ohjelman viisi helppoa vaihetta (Windows) . . . . . . . . 97
valokuvan tai kuvan lähettäminen hp officejet -laitteella (Macintosh) . . . 99
miksi kannattaa rekisteröityä hp instant share -käyttäjäksi (Windows)? . 100

14 vianmääritystiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

asennuksen vianmääritys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
ohjelman käytön vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

background image

sisällys

hp officejet 5500 series

viii

background image

ix

ohjeiden hakeminen

Tässä pikaoppaassa on tietoja HP Officejet -laitteen käyttämisestä ja lisätietoja
asennuksen vianmäärityksestä. Pikaoppaassa on myös tietoja tarvikkeiden ja
lisälaitteiden tilaamisesta, teknisiä tietoja sekä tuki- ja takuutietoja.

Alla olevassa taulukossa on lisää HP Officejet -laitetta koskevia tietolähteitä.

ohje

kuvaus

Asennusopas

Asennusoppaassa on tietoja HP Officejet -laitteen asentamisesta ja
määrittämisestä. Varmista, että käytät oppaan oikeaa puolta
(Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmä).

HP:n valokuva- ja
kuvankäsittely-
ohjelman ohje

HP:n valokuva- ja kuvankäsittelyohjelman ohjeessa on tarkkoja tietoja
ohjelman käyttämisestä HP Officejet -laitteen yhteydessä.

Windows-käyttäjät

: Avaa HP Director ja valitse Ohje.

Macintosh-käyttäjät

: Avaa HP Director, valitse Help (Ohje) ja hp photo

and imaging help (hp:n valokuva- ja kuvankäsittelyohjelman ohje).

Vianmääritysohjeet

Vianmääritystietojen avaaminen:

Windows-käyttäjät

: Valitse HP Director -ohjelmassa Ohje. Avaa

hp:n valokuva- ja kuvankäsittelyohjelman ohjeen vianmääritysosa ja
seuraa linkkejä yleisiin vianmääritysohjeisiin ja HP Officejet -laitetta
koskeviin vianmääritysohjeisiin. Vianmääritysohjeita saat myös
napsauttamalla Ohje-painiketta, joka on joissakin virheilmoituksissa ja
pikaoppaan Vianmääritys-osassa.

Macintosh-käyttäjät

: Avaa Apple-ohje ja valitse

hp photo and imaging

troubleshooting

(hp:n valokuva- ja kuvankäsittelyohjelma) -

hp officejet

5500 series

.

Internet-ohje ja
tekninen tuki

Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit katsoa lisätietoja HP:n tuen WWW-
sivustosta osoitteessa

www.hp.com/support

WWW-sivulla on myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lueminut-tiedosto

Kun ohjelma on asennettu, voit avata Lueminut-tiedoston HP Officejet
5500 Series -CD-levyltä tai HP Officejet 5500 Series -ohjelmakansiosta.
Lueminut-tiedostossa on uusimpia tietoja, joita ei ole pikaoppaassa tai
käytönaikaisessa ohjeessa.

Valintaikkunan ohje
(vain Windows)

Windows-käyttäjät

: Tietoja eri toiminnoista löytyy jollakin seuraavista

tavoista:

Napsauta toimintoa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella.

Valitse toiminto ja paina

F1.

Valitse ? oikeasta yläkulmasta ja napsauta toimintoa.

background image

hp officejet 5500 series

x

background image

1

1

hp

o

ffi

ce

je

t,

ylei

stä