HP Officejet 5510 leírás

background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

kezelési

útmutató

background image
background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

background image

 Copyright Hewlett-Packard
Company 2003
Minden jog fenntartva. A dokumentum
bármely részének fénymásolása,
újbóli elállítása vagy bármely más
nyelvre történ fordítása a Hewlett-
Packard Company elzetes írásbeli
engedélye nélkül tilos.
A termék az Adobe cég PDF-
technológiáját használja, amely az
Amerikai Egyesült Államokban a
4,558,302 számú szabadalommal
védett LZW adattömörítés egyfajta
megvalósítása.

Egyes részekre Copyright  1989-
2003 Palomar Software Inc. A
HP Officejet 5500 Series olyan
nyomtatóillesztprogram-technológiát
tartalmaz, amely a Palomar Software,
Inc. (www.palomar.com) tulajdona.
Copyright  1999-2003 Apple
Computer, Inc.
Az Apple, az Apple embléma, a Mac,
a Mac embléma, a Macintosh és a
Mac OS az Apple Computer, Inc.
Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegye.
Kiadványszám: Q3434-90171
Els kiadás: 2003. július
A nyomtatás Németországban készült.

A Windows, a Windows NT, a

Windows ME, a Windows XPés a

Windows 2000a Microsoft

Corporation Egyesült Államokban
bejegyzett védjegye.-

Az Intelés a Pentiumaz Intel

Corporation bejegyzett védjegye.

Megjegyzés

A dokumentumban szerepl
információk elzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak, és nem alkotják
semmilyen kötelezettségvállalás
alapját a Hewlett-Packard Company
részérl.

A Hewlett-Packard nem vállal
felelsséget semmilyen ebben
a dokumentumban elforduló
esetleges hibáért, továbbá
nem vállal sem kifejezett, sem
beleértett garanciát a jelen
anyagra, ideértve, de nem
kizárólag a termék
eladhatóságára és adott célra
való alkalmasságára
vonatkozó beleértett garanciát
is.

A Hewlett-Packard Company nem
felels az olyan közvetlen vagy
közvetett károkért, melyek a jelen
dokumentumban megadott
információk és az általuk leírt program
felhasználása folytán keletkeztek.
Megjegyzés: a hatósági
információk a kézikönyv mszaki
adatok cím fejezetében találhatók.

A legtöbb országban tilos másolatot
készíteni az alábbiakról. Kétség
esetén konzultáljon jogásszal.

Hivatalos iratok vagy
dokumentumok:

-

Útlevelek

-

Bevándorlási iratok

-

Hadkötelezettséggel
kapcsolatos iratok

-

Azonosítójelvények vagy
azonosítókártyák

Hivatalos pecsétek:

-

Postabélyegek

-

Élelmiszerjegyek

Állami hivatalokra kiállított
csekkek vagy váltók

Bankjegyek, utazási csekkek vagy
átutalási megbízások

Letéti jegyek

Szerzi jogvédelem alá tartozó
dokumentumok

Biztonsági információk

Figyelem!

A tz vagy

elektromos áramütés
veszélyének megelzése
érdekében óvja a
készüléket az estl vagy
bármilyen nedvességtl.

A termék használata során mindenkor
érvényesíteni kell azokat az alapvet
biztonsági elírásokat, melyek révén
elkerülhetk a tz vagy áramütés
okozta személyi sérülések.

Figyelem!

Áramütés

veszélye

1.

Olvassa el figyelmesen a
telepítési kártyán szerepl összes
utasítást.

2.

A készüléket csak földelt
aljzathoz csatlakoztassa.
Amennyiben nem biztos abban,
hogy a csatlakozóaljzat el van
látva földeléssel, forduljon
szakképzett villanyszerelhöz.

3.

Tartsa szem eltt a készüléken
feltüntetett valamennyi
figyelmeztetést és utasítást.

4.

Tisztítás eltt húzza ki a készülék
csatlakozóját a fali konnektorból.

5.

A készüléket nem szabad víz
közelében vagy nedves testtel
üzembe helyezni és használni.

6.

A készüléket vízszintes, szilárd
felületen kell elhelyezni.

7.

Olyan biztonságos helyen
üzemeltesse a készüléket, ahol
senki nem léphet a kábelekre,
illetve senki nem botolhat meg a
vezetékekben, s ahol mód van a
vezetékek károsodásoktól való
megvédésére.

8.

Ha a készülék nem mködik
szabályszeren, olvassa el az
online hibaelhárítási súgót.

9.

A készülék belsejében nincsenek
a felhasználó által javítható
alkatrészek. A javítást bízza
képzett szervizszakemberekre.

10.

A készüléket jól szellz
helyiségben használja.

Az Adobe és az Acrobat
embléma az Adobe
Systems Incorporated
bejegyzett védjegye vagy
védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy
országokban.

background image

v

tartalomjegyzék

1 hp officejet – áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

a hp officejet 5500 series bemutatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
a kezelpanel áttekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
a menük áttekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
a hp irányító használata a hp officejet készülékkel . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 az eredeti példány és a papír behelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . 11

az eredeti példány betöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
papír betöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
borítékok betöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4 x 6 hüvelyk (10 x 15 cm) méret fotópapír betöltése . . . . . . . . . . . 17
javasolt papírtípusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
más típusú papírok betöltése a bemeneti tálcába . . . . . . . . . . . . . . . 19
a papírtípus beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
a papírméret beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
elakadás elkerülése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3 a másolási szolgáltatások használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
két oldalból álló fekete-fehér dokumentum másolása . . . . . . . . . . . . . 25
fénykép szegély nélküli másolása 10 x 15 cm-es méretben . . . . . . . . . 26
több másolat készítése ugyanarról az eredetirl . . . . . . . . . . . . . . . . 27
egy 4 x 6 hüvelyk (10 x 15 cm) méret fénykép másolása
teljes oldalra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
legal méret dokumentum másolása letter méret papírra . . . . . . . . . . 30
kifakult eredeti dokumentum másolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
többször faxolt dokumentum másolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
a másolat világos színeinek kiemelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
a másolás leállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4 a lapolvasási szolgáltatások használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

az eredeti beolvasása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
a lapolvasás leállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5 a faxszolgáltatások használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

fax küldése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
fax fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
a faxfejléc beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
szöveg beírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
jelentések nyomtatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
a gyorstárcsázás beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
a felbontás és a kontraszt szabályozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
faxbeállítások megadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
memóriában tárolt faxok nyomtatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
a faxolás leállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

background image

tartalomjegyzék

hp officejet 5500 series

vi

6 nyomtatás a számítógéprl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

nyomtatás alkalmazásból . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
nyomtatási beállítások megadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
a nyomtatási feladat leállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

7 kiegészítk rendelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

nyomathordozó rendelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
nyomtatópatronok rendelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

8 a hp officejet karbantartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

az üveg tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
a fedél bels oldalának tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
a küls felület tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
a nyomtatópatronok kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
a gyári alapbeállítások visszaállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
a görgetési sebesség beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
felirat késleltetési idejének beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
karbantartási hangok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

9 hp officejet 5500 series terméktámogatás . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

támogatás és más információk beszerzése az internetrl . . . . . . . . . . .77
hp ügyfélszolgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
a hp officejet készülék elkészítése szállításhoz . . . . . . . . . . . . . . . . .80
hp elosztó központ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

10 jótállási információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

a korlátozott garancia idtartama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
garanciális javítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
a jótállás kibvítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
a hp officejet visszaküldése javításra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
a hewlett-packard korlátozott, globális jótállási nyilatkozata . . . . . . . . .84

11 mszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

papírral kapcsolatos adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
faxolási adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
lapolvasási adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
fizikai adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
tápellátási adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
környezeti adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
környezetvédelmi program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
hatósági nyilatkozatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

12 faxbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

faxolás DSL-vonalról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
faxolás telefonalközpont vagy ISDN-vonal használatával . . . . . . . . . . .98

13 a hp instant share telepítése és használata . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

a hp instant share használatának öt egyszer lépése (Windows) . . . . . .99
fénykép vagy kép elküldése a hp officejet készülékrl (Macintosh) . . . .101
miért kell regisztrálni a hp instant share programmal? (Windows) . . . .102

background image

tartalomjegyzék

kezelési útmutató

vii

14 hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

telepítés – hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
mködéssel kapcsolatos hibaelhárítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

background image

tartalomjegyzék

hp officejet 5500 series

viii

background image

ix

Segítség kérése

A Kezelési útmutató információt nyújt a HP Officejet használatához, és
segítséget ad a telepítési eljárás során felmerül problémák megoldásához. A
Kezelési útmutató ezen felül további információkat is tartalmaz a készülékkel
kapcsolatban: kitér a kiegészítk és tartozékok, technikai specifikációk
rendelésére, támogatás és garancia igénybe vételére.

Az alábbi lista felsorolja, hogy hol lelhet fel további információ a HP Officejet
készülékkel kapcsolatban.

súgó

leírás

Setup Poster
(Telepítési kártya)

A Telepítési kártya útmutatást ad a HP Officejet telepítéséhez és üzembe
helyezéséhez. Ellenrizze, hogy az operációs rendszernek (Windows
vagy Macintosh) megfelel útmutatást használja-e.

HP Fotó & kép súgója A HP Fotó & kép súgója részletes információkkal szolgál a HP Officejet

készülékhez tartozó szoftver használatáról.

Windows rendszeren

: a HP Irányító programban kattintson a Súgó

gombra.

Macintosh rendszeren

: a HP Director (HP Irányító) programban kattintson

a Help (Súgó) ikonra, majd válassza a hp photo and imaging help (hp fotó
és kép súgója) parancsot.

Hibaelhárító súgó

A hibaelhárítás súgójának elérése

Windows rendszeren

: a HP Irányító programban kattintson a Súgó

gombra. Nyissa meg a Hibaelhárítás könyvet a HP Fotó & kép súgójában,
majd kövesse az általános hibaelhárításra és a kifejezetten a HP Officejet
készülékre vonatkozó hibaelhárításra mutató hivatkozásokat. A
hibaelhárítási tudnivalók elérhetk az egyes hibaüzeneteken megjelen
Súgó gombra kattintva, illetve elolvashatók a Kezelési útmutató
Hibaelhárítás cím fejezetében is.

Macintosh rendszeren

: az Apple Help Viewer programban kattintson a

hp photo and imaging troubleshooting

(hp fotó és kép hibaelhárítója),

majd a

hp officejet 5500 series

pontra.

Internetes súgó és
technikai támogatás

Ha rendelkezik internet-hozzáféréssel, további információt kaphat az
alábbi HP webhelyen:

www.hp.com/support

A webhely választ tartalmaz a gyakran ismétld kérdésekre is.

A Readme (Olvass
el!) nev fájl

A szoftver telepítése után a Readme (Olvass el!) fájlt megnyithatja a
HP Officejet 5500 Series CD-lemezérl vagy a HP Officejet 5500 Series
program mappájából. A fájl olyan friss információkat tartalmaz, amelyek
nem szerepelnek a Kezelési útmutatóban vagy a súgóban.

background image

hp officejet 5500 series

x

Párbeszédablak-súgó
(csak Windows
környezetben)

Windows rendszeren

: az egyes beállításokról és szolgáltatásokról az

alábbi módon kaphat segítséget:

kattintson az egér jobb oldali gombjával a szolgáltatásra,

jelölje ki a szolgáltatást, és nyomja meg az

F1

gombot,

kattintson a ? gombra a párbeszédpanel jobb fels sarkában, majd
a kívánt szolgáltatásra.

súgó

leírás

background image

1

1

hp
o

ffi

ce

je

t

- á

tte

ki

nté

s