HP Officejet 5510 Hjälp

background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

referenshandbok

background image
background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

background image

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2003
Med ensamrätt. Dokumentationen får
inte kopieras, reproduceras eller
översättas till något annat språk utan
föregående skriftligt medgivande från
Hewlett-Packard.
I den här produkten används Adobes
PDF-teknik. Den innehåller en
implementering av LZW som
licensierats under amerikanskt patent
nr 4 558 302.

Delar av Copyright © 1989-2003
Palomar Software Inc. HP Officejet
5500 Series omfattar
skrivardrivrutinsteknik licensierad från
Palomar Software, Inc.
www.palomar.com
Copyright © 1999-2003 Apple
Computer, Inc.
Apple, Apple-logotypen, Mac, Mac-
logotypen, Macintosh och Mac OS är
varumärken som tillhör Apple
Computer, Inc. och är registrerade i
USA och andra länder.
Utgivningsnummer: Q3434-90178
Första utgåvan: Juli 2003
Tryckt i Tyskland.

Windows

®

, Windows NT

®

, Windows

ME

®

, Windows XP

®

och Windows

2000

®

är registrerade varumärken i

USA som tillhör Microsoft Corporation.

Intel

®

och Pentium

®

är registrerade

varumärken som tillhör Intel
Corporation.

meddelande

Informationen i den här
dokumentationen kan ändras utan
föregående meddelande och skall
därför inte uppfattas som en utfästelse
av Hewlett-Packard.

Hewlett-Packard ansvarar inte

för fel i dokumentationen och

ger ingen garanti av något

slag, vare sig uttryckligen eller

underförstått, vad gäller detta

material, inklusive men inte

begränsat till, underförstådda

garantier vad gäller säljbarhet

eller lämplighet för ett särskilt

ändamål.
Hewlett-Packard ansvarar inte för
oavsiktliga skador eller följdskador i
samband med användning av
dokumentationen eller den
programvara som beskrivs i
dokumentationen.

Obs! Mer information finns i avsnittet

Teknisk information.

På de flesta håll är det förbjudet att
kopiera följande objekt. Om du är
osäker bör du kontrollera med en
jurist.

Myndighetsdokument:

-

Pass

-

Immigrationsdokument

-

Vissa tjänstedokument

-

Identifikationsdokument, ID-kort
eller insignier

Myndighetsstämplar:

-

Frimärken

-

Matkuponger

Checkar eller växlar på
myndigheter

Penningsedlar, resecheckar eller
postremissväxlar

Deponeringscertifikat

Verk med upphovsrätt

säkerhetsinformation

Varning!

Utsätt inte

produkten för regn eller
fukt om du vill undvika
risk för brand eller
elektriska stötar.

Minska risken för skada genom att
alltid följa säkerhetsanvisningarna.

Varning!

Risk för

elektriska stötar

1

Läs noggrant igenom
anvisningsbladet så att du förstår
alla instruktioner.

2

Anslut endast enheten till ett
jordat eluttag när du ansluter den
till elnätet. Om du inte vet om
eluttaget är jordat eller inte bör
du kontrollera det med en
elektriker.

3

Följ alla varningar och
instruktioner på produkten.

4

Dra ur produktens kontakter från
vägguttaget innan du rengör
den.

5

Installera inte eller använd
produkten i närheten av vatten
eller när du är blöt.

6

Installera produkten ordentligt på
en stabil yta.

7

Installera produkten på en
skyddad plats där ingen kan
snava på eller skada kablarna.

8

Om produkten inte fungerar som
den ska bör du läsa om
felsökning i hjälpen.

9

Enheten innehåller inga interna
delar som behöver service. Låt
endast service utföras av behörig
personal.

10

Använd produkten på en plats
med god ventilation.

Adobe och Acrobat-
logotypen är antingen
registrerade varumärken
eller varumärken som
tillhör Adobe Systems
Incorporated i USA och/
eller andra länder.

background image

v

innehåll

1 hp officejet översikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

en översikt över hp officejet 5500 series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
översikt över frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
menyöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
använda hp director tillsammans med hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 fylla på original och papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

lägga i original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
fylla på papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
lägga i kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
fylla på fotopapper i storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum) . . . . . . . . . . . . 15
rekommenderade papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
fylla på andra typer av papper i inmatningsfacket . . . . . . . . . . . . . . . 17
ange papperstyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ange pappersstorlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
undvika trassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3 använda kopieringsfunktionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

översikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
kopiera ett tvåsidigt svartvitt dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
göra en kantlös kopia i storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum) av ett foto . . . 24
göra flera kopior av samma original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
kopiera ett foto i storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
på en sida i fullstorlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
kopiera ett dokument i Legal-storlek till ett dokument i Letter-storlek . . . . 28
kopiera ett blekt original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
kopiera ett dokument som har faxats flera gånger . . . . . . . . . . . . . . . 29
förbättra ljusa områden på kopian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
avbryta kopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4 använda skanningsfunktionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

skanna ett original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
avbryta skanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5 använda faxfunktionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

skicka ett fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ta emot ett fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ange faxrubrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
skriva text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
skriva ut rapporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ange kortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
justera upplösning och kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ange faxalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

background image

innehåll

hp officejet 5500 series

vi

skriva ut fax i minnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
stoppa faxning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

6 skriva ut från datorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

skriva ut från ett program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
ange utskriftsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
stoppa ett utskriftsjobb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

7 beställa material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

beställa material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
beställa bläckpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

8 underhålla hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

rengöra glaset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
rengöra innanför locket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
rengöra på utsidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
använda bläckpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
återställa fabriksinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
ange bläddringshastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
ange tid för meddelandefördröjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
ljud vid självunderhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

9 hp officejet 5500 series support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

support och annan information på Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
hp kundsupport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
förbereda hp officejet för transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
hps distributionscenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

10 garantiinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

giltighetstid för begränsad garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
garantitjänst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
garantiuppgraderingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
returnera hp officejet för service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
hewlett-packards internationella begränsade garanti . . . . . . . . . . . . . .82

11 teknisk information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
skanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
fysiska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Strömspecifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
program för miljövänliga produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Överensstämmelse med bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

12 faxinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

faxa från en DSL-linje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
faxa via ett PBX-telefonsystem (telefonväxel) eller en ISDN-linje . . . . . . .96

background image

innehåll

referenshandbok

vii

13 konfigurera och använda hp instant share . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

använda hp instant share i fem enkla steg (Windows). . . . . . . . . . . . . 97
skicka ett foto eller bild med hp officejet (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . 99
varför ska jag registrera med hp instant share (Windows)? . . . . . . . . 100

14 felsökningsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

felsökning för installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
felsökning för Internet och hp instant share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

background image

innehåll

hp officejet 5500 series

viii

background image

ix

få hjälp

Den här referenshandboken innehåller information om hur du använder
HP Officejet och hur du felsöker installationen. Referenshandboken innehåller
också information om hur du beställer reservdelar och tillbehör, tekniska
specifikationer, support och garantiinformation.

I tabellen nedan visas ytterligare källor till information för HP Officejet.

hjälp

beskrivning

Anvisningsblad

Anvisningsbladet innehåller instruktioner för hur du installerar och
konfigurerar HP Officejet. Observera att det finns olika anvisningsblad för
Windows och Macintosh.

HP Foto &
bilduppbyggnad –
Hjälp

Hjälpen för HP Foto & bilduppbyggnad innehåller utförlig information om
hur du använder programvaran för HP Officejet.

För Windows-användare

: Gå till HP Director och klicka på Hjälp.

För Macintosh-användare

: Gå till HP Director och klicka på Hjälp. Klicka

sedan på hp foto och bilduppbyggnad - hjälp.

Felsökningshjälp

Hitta felsökningsinformation:

För Windows-användare

: Gå till HP Director och klicka på Hjälp. Öppna

Felsökning i HP Foto & bilduppbyggnad - Hjälp och följ sedan länkarna till
allmän felsökning samt länkarna till felsökningshjälpen för HP Officejet.
Du kan också öppna Felsökning genom att klicka på hjälpknappen som
visas i vissa felmeddelanden och i kapitlet Felsökning i referenshandboken.

För Macintosh-användare

: Öppna Mac Hjälp och klicka på

felsökning i

hp foto och bilduppbyggnad

och sedan på

hp officejet 5500 series

.

Hjälp och teknisk
support på webben

Om du har en Internet-anslutning kan du få hjälp på HPs webbplats på:

www.hp.com/support

På webbplatsen finns också vanliga frågor och svar.

Dokumentet Readme
(Viktigt)

När du har installerat programvaran kan du visa filen Readme (Viktigt)
från cd-skivan för HP Officejet 5500 series eller programmappen
HP Officejet 5500 series. Filen Readme innehåller aktuell information som
inte hann komma med i den tryckta referenshandboken eller i
direkthjälpen.

Hjälp i dialogrutor
(endast Windows)

För Windows

: Sök efter information om en viss funktion med någon av

följande metoder:

Högerklicka på funktionen

Markera funktionen och tryck på

F1

Klicka på ? i det övre, högra hörnet och klicka sedan på funktionen

background image

hp officejet 5500 series

x

background image

1

1

öv

ersikt öv

er hp

officejet