HP Officejet 5510 Yardım

background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

başvuru

kılavuzu

background image
background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

background image

 Telif Hakkı Hewlett-Packard
Company 2003
Tüm hakları saklıdır. Belgenin hiçbir
bölümü, Hewlett-Packard
Company'nin önceden yazılı onayı
olmaksızın fotokopi edilemez,
çoğaltılamaz veya başka bir dile
çevrilemez.
Bu ürün, ABD'de lisanslı LZW'nun bir
uygulamasını içeren Adobe PDF
teknolojisini kapsar. Patent
4.558.302.

Kısmi Telif Hakkı  1989-2003
Palomar Software Inc. HP Officejet
5500 Series, Palomar Software, Inc.
www.palomar.com'dan lisanslı yazıcı
sürücüsü teknolojisi içerir.
Telif Hakkı  1999-2003 Apple
Computer, Inc.
Apple, Apple logosu, Mac, Mac
logosu, Macintosh, ve Mac OS, Apple
Computer, Inc.'in ABD'de ve başka
ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.
Yayın numarası: Q3434-90179
İlk baskı: Temmuz 2003
Basım yeri: Almanya

Windows

B

, Windows NT

B

, Windows

ME

B

, Windows XP

B

, ve Windows

2000

B

Microsoft Corporation'ın

A.B.D'de tecilli ticari markalarıdır.

Intel

B

ve Pentium

B

, Intel Corporation'ın

tescilli ticari markalarıdır.

bildirim

Bu belgede bulunan bilgiler önceden
haber verilmeksizin değiştirilebilir ve
Hewlett-Packard Company tarafından
bir taahhüt olarak yorumlanmamalıdır.

Hewlett-Packard, bu belgede
çıkabilecek herhangi bir hata
için hiçbir sorumluluk kabul
etmez ve bu belge ile ilgili,
satılabilirliğe ve belli bir amaç
için sağlamlığa dair ima edilen
garantiler dahil ama bunlarla
sınırlı olmaksızın, hiçbir açık ya
da dolaylı garanti vermez.
Hewlett-Packard Company, bu
belgenin veya tarif ettiği programın
yerleştirilmesi, performansı ya da
kullanımı ile ilgili ya da bunlardan
doğan hiçbir rastlantısal veya dolaylı
zarar için yükümlü olamaz.
Not: Düzenlemelerle ilgili bilgiler, bu
kılavuzun teknik bilgiler bölümünde
bulunabilir.

Birçok yerde, aşağıdaki belgelerin
kopyalanması yasal değildir. Emin
olmadığınızda, önce bir yasal temsilci
aracılığıyla kontrol edin.

Resmi belgeler:

-

Pasaportlar

-

İltica belgeleri

-

Hizmet belgeleri

-

Kimlik rozetleri, kartları veya
rütbe işaretleri

Resmi damgalar:

-

Posta damgaları

-

Besin damgaları

Devlet kurumlarından çekilen
çekler ya da ödeme emirleri

Kağıt para, seyahat çekleri, veya
posta havaleleri

Mevduat sertifikaları

Telif hakkı olan çalışmalar

güvenlik bilgileri

Uyarı!

Yangın ya da

elektrik çarpması riskini
önlemek için, bu ürünü
yağmura ya da neme
maruz bırakmayın.

Yangın ya da elektrik çarpması riskini
azaltmak için, bu ürünü kullanırken her
zaman temel güvenlik önlemlerine
uyun.

Uyarı!

Potansiyel

elektrik çarpması riski

1

Kurulum Posteri'ndeki tüm
yönergeleri okuyun ve anlayın.

2

Aygıtı bir güç kaynağına
bağlarken sadece topraklı
elektrik prizi kullanın. Prizin
topraklı olup olmadığını
bilmiyorsanız, bir elektrikçi
aracılığıyla kontrol edin.

3

Ürünün üzerinde yazan tüm
uyarılara ve yönergelere uyun.

4

Bu ürünü, temizlemeden önce,
prizlerden çıkartın.

5

Bu ürünü suya yakın bir yerde ya
da ıslak olduğunuzda
yerleştirmeyin ya da kullanmayın.

6

Ürünü sağlam ve sabit bir yüzey
üzerine güvenli bir biçimde
yerleştirin.

7

Ürünü, kimsenin kablosuna
basmayacağı ya da kabloya
takılmayacağı ve kablonun hasar
görmeyeceği korunaklı bir yere
yerleştirin.

8

Ürün normal olarak çalışmazsa,
çevrimiçi Sorun giderme yardım
bilgilerine bakın.

9

İçinde kullanıcı tarafından
onarılabilecek parça yoktur.
Servis için yetkili servis
personeline başvurun.

10

İyi havalandırılan bir alan
kullanın.

Adobe ve Acrobat
logoları, Adobe Systems
Incorporated'in Amerika
Birleşik Devletleri'nde ve/
veya diğer ülkeler/
bölgelerde tescilli ticari
markaları ya da ticari
markalarıdır.

background image

v

içindekiler

1 hp officejet genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

bir bakışta hp officejet 5500 series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ön panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
menüye genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
hp officejet ile daha fazla şey yapabilmek için hp yönlendirici yazılımının
kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 orijinal belgeler ve kağıt yerleştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

orijinal belgeleri yerleştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
kağıt yükleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
zarfları yükleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4 x 6 inç (10 x 15 cm) fotoğraf kağıdının yüklenmesi . . . . . . . . . . . . 17
önerilen kağıtlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
diğer kağıt türlerinin giriş tepsisine yüklenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
kağıt türünü ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
kağıt boyutunu ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
sıkışmaların önlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3 kopyalama özelliklerini kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
iki taraflı siyah beyaz bir belgeyi kopyalama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
bir fotoğrafın 4 x 6 inç (10 x 15 cm) kenarlıksız kopyasını çıkarma . . . 24
aynı orijinalin birden çok kopyasını yapma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4 x 6 inç (10 x 15 cm) fotoğrafı tam boyutta sayfaya kopyalama . . . . 26
legal boyutlu bir belgeyi letter boyutlu bir kağıda kopyalama . . . . . . . 28
orijinalin rengi atmış kopyasını alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
birçok kez fakslanmış bir belgeyi kopyalama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
kopyanızın açık alanlarını kuvvetlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
kopyalamayı durdurma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4 tarama özelliklerini kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

orijinal belgeyi tarama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
taramayı durdurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5 faks özelliklerini kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

faks gönderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
faks alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
faks başlığını ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
metin girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
raporları yazdırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
hızlı aramanın ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
çözünürlük ve karşıtlığı denetleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
faks seçeneklerini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

background image

içindekiler

hp officejet 5500 series

vi

bellekteki faksları yeniden yazdırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
faksı durdurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

6 bilgisayarınızdan yazdırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

bir yazılım programı üzerinden yazdırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
yazdırma seçeneklerini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
yazdırma işini durdurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

7 sarf malzemeleri siparişi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

ortam siparişi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
yazıcı kartuşları siparişi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

8 hp officejet aygıtınızın bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

camın temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
kapak desteğinin temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
dış yüzeyin temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
yazıcı kartuşlarıyla çalışma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
fabrika ayarlarına dönme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
kayma hızını ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
istem gecikmesi süresini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
öz bakım sesleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

9 hp officejet 5500 series destek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

destek ve diğer bilgileri Internet’ten alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
hp müşteri desteği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
hp officejet'nizin nakliye için hazırlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
hp dağıtım merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

10 garanti bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

sınırlı garanti süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
garanti hizmeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
garanti yükseltmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
hp officejet aygıtını onarım için geri gönderme . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
hewlett-packard küresel sınırlı garanti bildirgesi . . . . . . . . . . . . . . . . .80

11 teknik bilgiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

kağıt özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
faks özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
tarama özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
fiziksel özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
güç özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
çevresel özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
çevresel ürün gözetim programı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
yasal uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

12 faks ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

bir DSL hattından fakslama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
bir ISDN hattı ya da PBX telefon sistemi ile fakslama . . . . . . . . . . . . . . 94

background image

içindekiler

başvuru kılavuzu

vii

13 hp instant share ayarları ve kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

beş kolay adımda hp instant share kullanımı (Windows) . . . . . . . . . . . 95
hp officejet'nizi kullanarak fotoğraf ya da görüntü gönderme (Macintosh)97
neden hp instant share'e kayıt olmalıyım (Windows)? . . . . . . . . . . . . . 98

14 sorun giderme bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

yükleme ile ilgili sorun giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
işlemsel sorun giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

background image

içindekiler

hp officejet 5500 series

viii

background image

ix

yardım alma

Bu Başvuru Kılavuzu, HP Officejet aygıtını kullanma hakkında bilgi içerir ve
kurma işlemi için ek sorun giderme yardımı sağlar. Başvuru Kılavuzu ayrıca sarf
malzemeleri ve aksesuarların nasıl sipariş edileceği, teknik özellikler, destek ve
garanti hakkında bilgi içerir.

Aşağıdaki tablo, HP Officejet için bilgi kaynaklarını listelemektedir.

yardım

açıklama

Kurulum Posteri

Kurulum Posteri, HP Officejet'nin kurulumu ve konfigürasyonu için
yönergeler sağlar. İşletim sisteminiz (Windows ya da Macintosh) için
doğru yönergeleri kullandığınızdan emin olun.

HP Fotoğraf ve
Görüntüleme Yardımı

HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yardımı, HP Officejet aygıtınızın yazılımını
kullanma hakkında ayrıntılı bilgi verir.

Windows kullanıcıları için

: HP Yönlendirici'ye gidin ve Yardım'ı tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

: HP Director'a gidin ve Help'i, ardından hp

fotoğraf ve görüntüleme yardım bölümünü tıklatın.

Sorun Giderme
yardımı

Sorun giderme bilgilerine erişmek için:

Windows kullanıcıları için

: HP Yönlendirici'ye gidin ve Yardım'ı tıklatın.

HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yardım içinde, Sorun Giderme bölümünü
açın, ardından genel sorun giderme bağlantıların yanı sıra, HP Officejet
aygıtınıza özgü Sorun Giderme yardımına bağlantıları izleyin. Sorun
Giderme, bazı hata mesajları üzerinde görünen Yardım düğmesinde ve
Başvuru Kılavuzu'nun Sorun Giderme bölümünde de bulunur.

Macintosh kullanıcıları için

: Apple Help Viewer'ı açın,

hp photo &

imaging help troubleshooting

'i tıklatın, ardından,

hp officejet 5500 series

üzerini tıklatın.

Internet yardımı ve
teknik destek

Internet erişiminiz varsa, HP web sitesinde, şu adresten yardım
alabilirsiniz:

www.hp.com/support

Web sitesi, ayrıca, sık sorulan soruların yanıtlarını da vermektedir.

Beni Oku dosyası

Yazılımınızı yükledikten sonra, HP Officejet 5500 Series CD-ROM'dan ya
da HP Officejet 5500 Series program klasöründen Beni Oku dosyasına
(varsa) ulaşabilirsiniz. Beni Oku dosyası, Başvuru Kılavuzu'nda ya da
çevrimiçi yardımda bulunmayan, son girilen bilgileri içerir.

İletişim Kutusu
yardımı (sadece
Windows'da)

Windows için

: Belli bir konuda bilgi bulmak için aşağıdaki yollardan birini

kullanın:

Özelliği sağ tıklatın

Özelliği seçin ve

F1

'e basın

Sağ üst köşedeki ? simgesini seçin ve ardından özelliği tıklatın

background image

hp officejet 5500 series

x

background image

1

1

hp o

fficejet

g

en

el bakış